Skip to main content

Centre d’Interpretació ‘Reliquiae Sanctorum in Catalonia’

El Centre d’Interpretació Reliquiae Sanctorum in Catalonia és més que un espai on es poden veure relíquies. A partir d’aquestes i dels seus continents, és un lloc on s’explica el significat històric, religiós i econòmic de les restes sacres en territori de parla catalana.

Els objectius d’aquest equipament són: observar, examinar, distingir, desxifrar, conèixer, comprendre, comunicar, explicar… les relíquies de sants.

Aquests propòsit es desenvolupen en tres àmbits:

Recerca + coneixement + divulgació