Skip to main content

Coneixement

El Centre d’Interpretació Reliquiae Sanctorum in Catalonia compta amb una important diversitat de peces, elements, obres i documents que faciliten la interpretació del passat i present de les relíquies de sants en territoris de parla catalana.